dilluns, 31 de maig de 2010

Habitatge i crisi: quina política pública pot garantir el dret a un habitatge digne?