divendres, 24 de juliol de 2009

Les CAV lliuren al·legacions al Pla Territorial Metropolità

Representants de diverses organitzacions de les CAV han acompanyat el conseller comarcal Jacint Padró a la seu de Correus a Sabadell per presentar les al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona que estableix el model de creixement de l'àrea de Barcelona, incloent-hi el Vallès, els usos del sòl i les infraestructures que la Generalitat proposa construir.
El Conseller comarcal, Jacint Padrós, acompanyat pels regidors de Castellar del Vallès, Xavier Arderiu, de Badia del Vallès, Sergio Escribano, i de Sabadell, Isidre Soler.

Les al·legacions persegueixen els següents objectius d’acord amb el model territorial i de mobilitat que les CAV defensen:
· Evitar la fragmentació dels espais naturals i garantir la continuïtat dels ecosistemes.
· Preservar els espais naturals i impulsar el Parc Agrícola del Vallès.
· Potenciar la xarxa ferroviària com a element principal de la mobilitat regional i comarcal.
· Contenir la xarxa viària, invertint en la millora de l’existent i la supressió dels peatges.
· Apostar pel tramvia com a mitjà de transport complementari local i comarcal.
· Fomentar les Vies verdes com a complement de la comunicació entre municipis.

Les principals al·legacions presentades són:
Sobre les infraestructures ferroviàries
· Prioritzar la construcció de la línia Orbital ferroviària Martorell – Sabadell - Granollers.
· Prioritzar les noves línies dels FGC de Sabadell a Castellar del Vallès; la de Polinyà i Granollers i la nova línia a l’Hospital de Terrassa i Terrassa .
· Evitar la construcció del nou túnel d’Horta construint la nova línia pel Turó de Montcada.
· Nova ubicació de l’estació de RENFE a Barberà del Vallès per millorar el servei.

Sobre les infraestructures viàries
· Millora i ampliació de les carreteres comarcals: B-124; B-1403; C-243; C-155; C-140; C-59.
· Eliminar peatges de les autopistes de la regió metropolitana.
· No a la construcció del Quart Cinturó, de la Ronda Est de Sabadell entre la carretera de Castellar i la C-155 a Polinyà; les Rondes de Sant Cugat, Ripollet, Rubí i Terrassa; el Vial de Ronda de Cerdanyola del Vallès i la Interpolar Castellbisbal – Granollers.

Sobre les infraestructures de ferrocarril lleuger
Proposem la construcció de les noves línies de Tramvia:
· Cerdanyola - Badia del V. - Barberà del V. - Sabadell - Terrassa per la N150
· Barberà del V. - Badia del V. - Sant Pau de Riu Sec - Sabadell RENFE sud.
· Circumval·lació de Sabadell RENFE sud - Plaça Espanya - Ronda Europa - Can Gambús.
· TramVallès Montcada - Ripollet - Cerdanyola - UAB - Sant Cugat - Rubí - Cerdanyola.

Sobre la xarxa de camins i carrils bicicleta
La millora de les infraestructures i de la mobilitat urbana i interurbana s’ha de complementar amb l’habilitació de carrils segurs per a bicicletes i vianants.
· Camí Verd de Sabadell - Sant Quirze del Vallès - Cerdanyola - Sant Cugat i Rubí.
· Del Ripoll al mar de Castellar del Vallès - Sabadell - Barberà del Vallès - Ripollet - Montcada - Santa Coloma i Sant Adrià seguint els rius Ripoll i Besòs.

El Conseller comarcal, Jacint Padrós, lliurant les al·legacions