divendres, 2 de juny del 2017

Moció al ple del consell sobre serveis funeraris.

El passat ple del Consell comarcal del Vallès occidental vam presentar una moció per tal de fer la mort una mica més digna.

Des de diferents indrets del país veiem com la mort ha esdevingut un negoci en tota regla. Un àmbit en el qual s’havia treballat des de col·lectivitats ha acabat esdevenint un negoci pur i dur.

Els serveis funeraris es troben liberalitzats i els ajuntaments i consells no poden remuniciaplitzar-lo. Aquesta liberalització a més d’evidenciar que es mercantilitza fins a l’’últim aspecte de la nostra vida no ha estat real, perquè -de nou- no existeix la lliure competència que suposadament equilibra el mercat. El que ens trobem són moltíssims monopolis de fet perquè només una empresa hi desenvolupa el servei. El qual suposa que davant la mort no tenim opcions, no podem comparar i les empreses no tenen por a perdre clients, perquè és “el que hi ha”, els preus pugen i difícilment queda més remei a la població que pagar.

Com que la norma impedeix remunicipalitzar el servei, que és el que hauria de poder ser per dignificar-lo i fer-lo accessible a totes, proposem que, dins d’aquest marc que obliga la llei també hi hagi oferta pública. Proposem una solució que possibiliti la lliure elecció a les famílies i que, donat el canvi d’oferta, afecti - a la baixa- el preu de mercat. A més a més, aquest servei sí que estarà sota control ciutadà.

Totes les administracions haurien de remar en aquest sentit, però a més a més el consell comarcal juga un paper especial de suport als municipis i cal que ofereixi respostes a les necessitats de la seva ciutadania.

Actualment ens trobem en un pas molt inicial però celebrem que es pogués aprovar la moció que demana, amb ajut de la Diputació, desenvolupar un estudi que analitzi la possibilitat de crear un ens de caire supramunicipal que gestioni de manera directa els serveis funeraris de la comarca del Vallès Occidental, sota el seguiment d'agents socials de la comarca.


Podeu consultar el text complet de la moció que va ser aprovada.


També podeu veure aquest documental fet a TV3 sobre “Passi per caixa”.